Cap de l'escala i 2 finestres, dues de les habitacions dobles

2 finestres i cap de l'escala
habitació 2 finestres
capçal de habitació 2 finestres
bany de l'habitació 2 finestres
habitació del cap de l'escala